galeria sztukpuk | wydarzenia | galerie | forum-teksty | recenzje | archiwum | linki | kontakt

 

 

Roman Wysogląd

Bywam, więc opisuję

 

 

 

Kicz wciska się do Śródmieścia.

Na szczęście nigdzie nie jest powiedziane, ani zabronione, by wystawy - nazwijmy je grzecznie - nijakie, kompletnie nieudane lub pozbawione jakiegokolwiek smaku nie miały prawa, chociaż przez chwilę, być ekspo-nowane w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej.
Jednak Kraków przez wieki dorobił się obiegowej opinii, iż jak już coś pokazuje się w jego galeriach czy muzeach prawie zawsze warte jest oglądania.
Niestety dzień 4 sierpnia przeszedł do smutnej, chociaż niepisanej hi-storii, kiedy jednego dnia aż trzy wystawy śmiało zapisać można do mało zaszczytnej księgi kiczu kompletnego.
Do tego kicz ten ( naturalnie jako nieodzowna część sztuki) niepostrze-żenie wcisnął się w obręby Plany, czyli jakby nie było do samego cen-trum miasta.
Na moje nieszczęście akurat tego dnia wróciłem z miesięcznych waka-cji naładowany energią i dobrocią, ale to, co obejrzałem w Pauzie i Rio natychmiast zabiły we mnie wspomnienia radosnego odpoczynku.
Migocąca przed oczami ( w dwóch postaciach) oblepiona błotem, nawet ładna, kobieta, czy obmywanie damskich nóg w cebrzyku i wygłaszanie do tego pseudointelektualnego teksu zrazu powaliło mnie na kolana, ale kiedy piętro niżej zauważyłem plamy na ścianie mające nie wiadomo, co imitować, a szczególnie wkomponowaną w jedną z fotografii postać śmierci z kosą towarzyszącą bohaterowi zdjęcia nie wytrzymałem. A już kompletnie dobił mnie odautorski komentarz zamieszczony na ulotce re-klamującej wystawę.
Pan Dyczkowski pisze : Najpopularniejszym tłumaczeniem słowa Speil-platz jest " plac zabaw", co znaczy również " swoboda działania/ruchu". Fotografia jest dla tego malarza, ( czyli dla siebie samego, niespotykany sposób pisania o sobie w osobie trzeciej, przypis mój RW), czym dla dziecka wolna, spontaniczna gra na placu zabaw z całą powagą i konse-kwencjami na jego późniejsze, dorosłe życie. Malarska intuicja nie zaw-sze idzie w parze z klasycznym fotograficznym warsztatem, choć go nie neguje ani wyklucza. Człowiek jest bohaterem tego cyklu i to niejedno-krotnie w dosłownym znaczeniu tego słowa, a wystawione fotografie są dla niego hołdem.
Straszliwy bełkot tak na ścianach jak i w ulotce usiłującej przetłumaczyć na język polski tego, czego się kompletnie nie da.
W tej samej Galerii pani Anna Maria Karczmarska uderza w podobny ton.
Idę i patrzę pod nogi, jadę i patrzę pod koła samochodu. Po drodze mi-jam kształty wprasowanych asfalt martwych zwierząt. Ciało zostawia na chwilę rysunek, mniej już bardziej przypadkowy, który każe ruszyć w po-szukiwaniu kolejnych. Pieczątki są, więc projektem podróżniczym, pro-jektem DROGI Z DROGI ( podkreślone moje, RW).
A na ścianie kilkanaście źle podświetlonych zdjęć zwierząt tyle mają-cych wspólnego z cytowanym wyżej tekstem autorki, co normalny czło-wiek z logicznym rozumowaniem, plus w drugiej sali wyżej opisana fa-scynacja wodna w cebrzyku.
Jednak najbardziej zmartwił mnie Salon artystyczny Krakowa w Rio. Jak można po wspaniałej wystawie pana Wańka obwieszać ściany czymś podobnym? Czyste amatorstwo jest dobre, nawet pożądane, ale nie do publicznego obnażania.

DSC08114 DSC08115 DSC08116 DSC08117
DSC08118 DSC08121 DSC08124 DSC08125


Po drugie, jeżeli tak przedstawia się Salon artystyczny Krakowa, to, co mają powiedzieć osoby tam ( na całe ich szczęście) się nieznajdujące? Dziękować bogu cieszyć się, że nie znalazły się obok tak wybitnych sa-lonowców jak panowie Bożyk, Kobylanski, Święcicki, przebrzmiałe pięk-ności miasta, lub zgasłe już dawno operetkowe diwy.
Wszystko jest to jednak moja wina, powinienem wrócić z wakacji ty-dzień później, chociaż nie mam żadnej pewności, że kolejne galerie nie uraczyłyby mnie podobnymi do Pauzy i Rio " ekspozycjami".

Roman Wysogląd

 

1. Maciej Dyczkowski Spielplatz, Plac zabaw, Playground Galeria Pauza ul. Floriańska 18, wernisaż 4 sierpnia 2006.
2. Anna Maria Kaczmarska Pieczątki Galeria Pauza ul. Floriańska 18, wernisaż 4 sierpnia 2006.
3. Andrzej Dawidowicz Salon artystyczny Krakowa Galeria Rio ul. Św. Jana, wernisaż 4 sierpnia 2006.

galeria sztukpuk | wydarzenia | galerie | forum-teksty | recenzje | archiwum | linki | kontakt


Copyright by "SZTUK PUK" 2001 - 2005 Kraków , Ryszard Bobek, Filip Konieczny