galeria sztukpuk | wydarzenia | galerie | forum-teksty | recenzje | archiwum | linki | kontakt

wydarzenia

Miesiąc forografi

Domowa Atmosfera

Dekada Fotografii

Triennale Grafiki

w Krakowie

Projekt

Konfrontationen /

konfrontacje

MIĘDZYNARODOWY

FESTIWAL

TKANINY

ARTYSTYCZNEJ

"KROKI W HISTORII GRAFIKI"

sympozjum

Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie w dniu 14 grudnia 2006 roku o godz. 10.00 organizuje w krakowskim Muzeum Narodowym sympozjum "Kroki w historii grafiki".

Udział w tym przedsięwzięciu zapowiedzieli wybitni krytycy i teoretycy sztuki, a także znawcy tematu z Polski i z zagranicy.

Sympozjum, którego pokłosie znajdzie się w przygotowywanej do druku książce, z założenia stanowić próbę zreflektowania aktualnej kondycji grafiki. Organizatorom wszakże zależy nie tylko na konstatacji obecnej sytuacji i zdefiniowaniu potencjalnych możliwości, jakie wyłaniają się przed tym medium, ale również na podjęciu krytycznego namysłu nad rozwojem graficznych procedur w perspektywie historycznej. W tym sensie przygotowywane materiały i referaty powinny przyczynić się do uporządkowania i egzemplifikacji obecnego status quo tej dyscypliny.

Z jednej więc strony interesujące wydaje się zdiagnozowanie samego medium oraz domniemanych kierunków jego ewoluowania w aspekcie nowych technologii cyfrowych i wchodzenia grafiki w związki z innymi mediami. Z drugiej zaś strony - istotne jest również ukazanie tła historycznego i genealogii praktyk oraz procedur graficznych, które wkraczały w dyskurs z rozmaitymi tendencjami oraz estetycznymi stylistykami.

Należy także pamiętać, że współczesny kształt i wizerunek grafiki jest bez wątpienia uwarunkowany szerszymi procesami, które miały miejsce zarówno w sztuce jak kulturze drugiej połowy XX wieku. W obrębie sztuki graficznej ważnymi elementami zachodzących przewartościowań były podważenie pojęcia 'oryginału', ścieranie się kategorii unikatowości oraz multiplikacji czy też konceptualne reperkusje zmian w obrębie formy i pojęcia matrycy. Rozwój technologiczny nośnika i jego modyfikacje sprawiły bowiem, że w ciągu minionych kilku dekad pojęcie oraz forma matrycy wielokrotnie ulegały redefinicjom. W rezultacie tych zmian matrycę możemy dzisiaj rozumieć zarówno jako formę do kształtowania i powielania dzieła, ale również jako pas transmisyjny idei i znaków. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest miedzy innymi zmiana statusu dzieła, które stało się wizualną narracją o świecie przedstawionym i opowieścią o sobie samym. Ten "kopernikański" przewrót sprawił, że grafikę można obecnie traktować zarówno jako medium transponujące idee oraz jakości estetyczne, a zarazem jako technologię multiplikacji dzieła. Projektowane sympozjum ma artykułować wielowątkowość tej sytuacji.

Uczestnicy: dr. hab. Maria Hussakowska, dr Dorota Folga-Januszewska,

dr Bożena Kowalska, mgr Roman Lewandowski, dr hab. Anna Markowska, Richard Noyce i Jurgen Weichardt .

W ramach konferencji obędzie się także promocja książki Danuty Wróblewskie

01.09 - 9.00 - 18.00, WARSZAWA, SESJA "POLSKIE KOLEKCJONERSTWO GRAFIKI DAWNE I WSPOLCZESNE", Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3 , 18.30 - - Promocja książki Richarda Noyce'a "Grafika na krawędzi"

01.09 - 26.09 - 18.00, KRAKÓW, Biblioteka Jagiellońska, Al. Mickiewicza 22, LETTRA - 2006. Grafika i książka artystyczna. (wernisaż dnia 11.09.2006)

Galeria Alchemia

Agnieszka Berezowska, Julia Jarża, Anna Sadowska

od 7 września 2006

 

 

fotoreportaż z wernisażu

Galeria BB

Małgorzata ET BER Warlikowska - "LALOPATIA"

od 09.09. 2006

 

fotoreportaż z wernisażu

więcej na stronie galerii>>>

Cafe Dym

Jakób Pierzchała

"żródła"

od 11.09.200

 

fotoreportaż z wernisażu

12.09 - 10.10 - 16.00, KRAKÓW Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, ul. Kanonicza 19-21, GRAFIKI - LISTY DO JANA PAWłA II

Międzynarodowe Centrum Kultury

MIECZYS?AW WEJMAN

ROWERZYSTA

od 12.09. 2006

 

fotoreportaż z wernisażu

Galeria Piano Nobile

KAREN KUNC

grafika

od 13 września, 2006

 

fotoreportaż z wernisażu

 

Galeria Artemis

Teresa B. Fordyma

grafika

od 13 września, 2006

 

 

 

fotoreportaż z wernisażu

Galeria Pauza

"INDUKCJE PRZESTRZENI"

Rimer Cardillo "Charrúas y Montes Criollos" /"Lud Charrúas i Pierwotny Las"

Jani Konstantinovski Puntos "Pokój Kopernika"

od 13 września, 2006

fotoreportaż z wernisażu

Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha,

ul. M. Konopnickiej 26,

BIEGUNY CYWILIZACJI,

TOSHIHIRO HAMANO GUNTER DOLLHOPF

od 14.09 do 22.10

fotoreportaż z wernisażu

14.09 - 30.09 - 18.30, KRAKÓW Centrum Kultury Zydowskiej, ul. Rabina Meiselsa 17, BASIL COLIN FRANK, TRON FENIKSA

14.09 - 31.10 - 18.00, KATOWICE Galeria Engram, Górnośląskie Centrum Kultury, Pl. Sejmu Śląskiego 2, GRZEGORZ BANASZKIEWICZ, KORESPONDENCJA - GRAFIKA BEZ GRANIC

Galeria Grodzka

Ferdynand Szypuła

grafika

od14.09.2006

 

fotoreportaż z wernisażu

Muzeum Narodowe w Krakowie

JERZY PANEK (1918-2001)

z cyklu GRAFICY Z KRAKOWA

od14.09.2006

 

 

 

fotoreportaż wernisażu

DAVIDA KIDD

Pomiędzy nieuchwytnym a nieuświadomionym.

GRAND PRIX MTG 2003

od 15 września 2006

 

fotoreportaż z wernisażu

więcej na stronie Galerii Turleja >>>

EWA ZAWADZKA

STREFA BETONU

malarstwo, rysunki, grafika

ORGANIZATOR FUNDACJA TURLEJA

w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki

od 15 września, 2006

fotoreportaż z wernisażu

Jacek Maria Stokłosa

Podpis elektroniczny

od 15 września, 2006

 

 

 

 

fotoreportaż z wernisażu

galeria nova

edward wolowski

"sayonara poppy"

od15 września

 

fotoreportaż z wernisażu

15.09 - 11.10 - 18.00, KRAKÓW Włoski Instytut Kultury, ul. Grodzka 49, TRA POLONIA E ITALIA

Arsenał Muzeum Ks.Czartoryskich

Grafika ze zbiorów krakowskiej ASP

od 16 września 2006

 

 

fotoreportaż z wernisażu

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki,

Plac Szczepański 3a,

OTWARCIE WYSTAWY GłÓWNEJ MTG 2006 KRAKÓW

18.00 16.09 - 11.10 KRAKÓW

 

 

 

fotoreportaż z otwarcia

19.09 - 30.09 - 20.00 MIKOŁÓW Centrum Sztuk Wszelkich Młyn, Plac Karpeckiego 2, SPECIAL GRAPHIC PROJECT EWOKACJA MATRYCY

19.09 - 30.09 - 16.00 KATOWICE Muzeum OEl1skie. Kopalnia Sztuki. ul. Kopalniana 6., SPECIAL GRAPHIC PROJECT EWOKACJA PRZESTRZENI

Galeria Pryzmat

GRAFIKI Z PRACOWNI GRAFICZNEJ ZPAP

wystawa zbiorowa

od 20.09.2006

 

fotoreportaż z wernisażu

INTERARTMEDIA - PROLOG 2006

Teren Targów w Krakowie

od 21 września 2006

 

 

fotoreportaż z wernisażu

Galeria Sztuki RAVEN

grupa TE7EM

15-lat póeniej...

od 22 września 2006

 

fotoreportaż z wernisażu

22.09 - 29.10 - 17.00 , TORUŃ Galeria Wozownia, ul. Rabińska 20, 5. MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE GRAFIKI "KOLOR W GRAFICE. NOW!"

22.09 - 29.10 - 18.00, TORUŃ Galeria na Piętrze ZPAP w Toruniu, ul. Ducha Św. 8/10/12, IN MEMORIAM: STANIS?AW BORYSOWSKI

22.09 - 29.10 - 19.00, TORUŃ Dom Muz, Galeria Muz ul. Podmurna 1/3, DARIUSZ GAJEWSKI

Galeria Nautilus

w nowej siedzibie, przy ul. Pijarskiej 5/2a

Mistrzowie grafiki polskiej

1900-1939

Wystawa ze zbioru Grzegorza Arendta

Manuela Dąbkowska

Blocks of flats

od 29.09.2006

Austriacki Konsulat Generalny

AUF AUßENMONTAGE

30.09.2006

 

 

fotoreportaż z wernisażu

02.10 - 16.10 - 19.00, ZIELONA GÓRA Instytut Sztuk Pieknych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Pl. S3owianski 25, WWW.ZIELONAGRAFIKA.PL

03.10 - 22.10 - 18.00, KRAKÓW Galeria A-1, Wydzia3 Architektury Politechniki Krakowskiej ul. Kanonicza 1, IL BISONTE - KOLEKCJA

Galeria Labirynt No2

Anna Siek

nieśmiertelniki

od 05,10.2006

 

 

 

fotoreportaż z wernisażu

galeria Pryzmat

Jacek Zaborski

Multiple - grafika

od 06,10.2006

 

fotoreportaż z wernisażu

Galeria Bielak

Marta Bożyk

intimacy

od 09,10.2006

fotoreportaż z wernisażu

 

Galeria Labirynt

sztuka książki

wystawa zbiorowa

od 13.10.2006

 

fotoreportaż z wernisażu

Bunkier Sztuki

GRAND PRIX MŁODEJ GRAFIKI POLSKIEJ - Kraków 2006

od 16.10.2006

fotoreportaż z wernisażu

Laureaci:

Małgorzata Gurowska - Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej
nagroda ufundowana przez Marszałka Wojewódźtwa Małopolskiego

Sybilla Skałuba - I nagroda
ufundowana przez Prezesa Zarządu AMS S.A.

Michał Minor - II nagroda
ufundowana przez Prezesa firmy Mediam

Małgorzata Bałdyga-Nowakowska - III nagroda
ufundowana przez Prezesa Zarządu Głównego ZPAP

Marcin Hajewski - wyróżnienie honorowe
nagroda ufundowana przez Prezesa SMTG

Judyta Bernaś - wyróżnienie honorowe
nagroda ufundowana przez firmę Canson

Jury konkursu:
Adam Romaniuk - przewodniczący
Witold Skulicz
Katarzyna Wojtyga

Na konkurs nadesłano 660 prac 233 artystów. Na wystawę Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej - Kraków 2006 zakwalifikowano 211 prac 118 artystów.
Wystawa prezentowana w krakowskiem Bunkrze Sztuki od 16 października do 2 listopada

Jest kilka pytań
Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej - Kraków 2006 to druga edycja tej imprezy w programie Międzynarodowego Triennale Grafiki. Można więc żartobliwie powiedzieć, że impreza ma 3 lata, ale trudno byłoby doszukać się w artystycznym obrazie tej wystawy jakichś cech młodzieńczej niedojrzałości. Wśród 118 uczestniczących w niej artystów wyłonionych w drodze konkursu znajduje się wielu, którzy dopiero opuścili mury swoich uczelni, wielu z nich ma już na swoim koncie zdobyte nagrody i uczestnictwo w ważnych międzynarodowych wystawach.
Taki jest teraz nasz świat, w którym młodzież uczy się i rozwija szybko we wszystkich dziedzinach, także i w sztuce. Normalne jest więc u młodych twórców pragnienie samodzielności i szukanie własnych rozwiązań, szybkiego dojrzewania do uczestniczenia w wydarzeniach na otwartej arenie sztuki. Zmienia się nie tylko mentalne nastawienie młodych ludzi, ale zmieniają się też warunki i programy nauczania. Skończyła się nieodwołalnie szkoła profesorów-mistrzów, których artystyczny cień kładł się na pracach semestralnych, a nawet dyplomowych. Skończył się czas jeszcze nie tak dawno istniejącego prymatu profesora tworzącego, czasem świadomie, swoją szkołę artystyczną dla podbudowania własnego prestiżu. Takie pojęcia jak "szkoły" przeszły już do historii.
Wszystko to jest wynikiem głębokich zmian globalnych, które uczyniły naszą rzeczywistość światem rzeczy i zawłaszczyły do swoich celów najwyższe wartości burząc przy tym stary system autorytetów. Teraz wszystko musi być nowe, dynamiczne i odrębne. Choć z tą odrębnością mogą być kłopoty, może ona stać się jedynie elementem powszechnej anonimowości. Właśnie wczoraj słyszałem wykład o grafice fraktalnej sztuki epoki cyfrowej, gdzie było powiedziane zdanie, które warto przytoczyć: "Nasza teraźniejszość daje nam coraz więcej środków komunikacji, niestety równocześnie coraz mniej mamy do powiedzenia". To ważne słowa potwierdzające powszechne już opinie, że słowo staje się najsłabszym i wręcz niewiarygodnym medium.
Czy ta zatrważająca opinia dotyczy też sztuki naszych czasów? Czy młodzi artyści pozwalają się wciągać w spiralę wzrastającego natężenia bodźców optycznych po to, by móc konkurować z ogarniającym nas zgiełkiem otoczenia? Czas, który stworzył sztukę recyclingu i obojętności na problem nietrwałości dzieła sztuki w obiegu społecznym każe niestety stawiać takie pytania. Czy te rozważania są jednak właściwe we wstępie do katalogu wystawy Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej - Kraków 2006? Myślę, że tak. Daje to bowiem właściwy kontekst do zawartości wystawy i przygotowuje do uważnego jej odbioru. Myślę, że to pomoże w oglądaniu dzieł, umiejscowieniu ich we właściwych płaszczyznach kultury.
Nie trzeba uciekać od trudnych pytań, bo tutaj, na wystawie sztuki mogą one tylko pobudzić chęć współuczestniczenia i ciekawość spotkania z dziełem i nawiązania z nim kontaktu. Sądzę, że teraz dużo łatwiej zadać pytanie jaka jest młoda grafika polska i co się z nią dzieje w kontekście całej sztuki? Jakie jest jej znaczenie i wartość w rzeczywistości, która zasypuje nas ogromem propozycji ofert konsumpcji? Jakie jest jej miejsce społeczne? To bardzo ważne pytania.
Świat, z którego młodzi czerpią impulsy, to świat w pełni zurbanizowany, ze wszystkim, co w nim się mieści. Gdzie nie znajduje się czasu by posłuchać śpiewu ptaków. To obraz świata, w którym człowiek w euforii rozwijania idei homocentryzmu odrzucił szacunek dla natury, by ją sobie całkowicie podporządkować. Czy ambitny artysta może teraz malować kwiaty lub skraj lasu? Mimo wszystko sztuka, choć w pełnym stopniu ekranizuje naszą rzeczywistość, sięga do wewnętrznych stron psychiki człowieka, do jego snów, marzeń i tęsknot.
Widać to na tegorocznej wystawie Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, wystawie w pełni dojrzałej. To jest wystawa generacji przyszłości polskiej grafiki, przyszłości, która na pewno zapisze piękne karty sukcesów. Jeżeli w 2003 roku w momencie powstawania była dynamicznie rodzącym się, jeszcze trochę niepewnym prądem, to teraz po 3 latach jest to już zjawisko niezaprzeczalnie ważne. Teraz mogą powstawać znaczące wystawy takie jak ta, którą będziemy oglądać i takie, jak wystawa Polskie Orły 2006 - Młoda grafika Polska zorganizowana niedawno przez nas w Seulu.
Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej - Kraków 2006 jest w swoim pełnym obrazie inna niż reszta polskiej grafiki. Odeszły z niej resztki tak długo widocznych w grafice śladów koloryzmu i wpływów sztuki epoki postimpresjonizmu. Także prezentowane tutaj dzieła abstrakcyjne nawiązują do świata widzianego z perspektywy nowych odkryć nauki. Wyobraźnia artystów sięga teraz głębiej w mikro- i makrostruktury wszechświata. Z wielkim zaciekawieniem będziemy czekać, jaka stanie się grafika za następne 3 lata. A więc drodzy Państwo do zobaczenia w 2009 roku.

Witold Skulicz

Galeria Artemis

Jan Lebenstein

15 lithographs

od 19.10.2006

 

fotoreportaż z wernisażu

12.02 - 01.03, WARSZAWA Galeria Studio, Pa3ac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1 , NAJLEPSI - MTG KRAKÓW 2006,

Konkurs główny
Międzynarodowego Triennale Grafiki - Kraków 2006

Na konkurs 18. edycji jubileuszowego Międzynarodowego Triennale Grafiki - Kraków 2006 napłynęło prawie 4500 prac od 1191 artystów z 62 krajów z różnych zakątków świata. Do II etapu zakwalifikowane zostały 2083 prace - 713 artystów z 60 krajów. Międzynarodowe jury wybrało 322 grafiki, autorstwa 229 artystów z 50 państw, które prezentowane będą od 16 września 2006 r. na Wystawie Głównej MTG - Kraków 2006 w krakowskim Bunkrze Sztuki. Przyznanych wówczas zostanie 15 nagród, w tym Grand Prix, i 4 wyróżnienia.

 

18. Międzynarodowe Triennale Grafiki - Kraków 2006

Cykliczny krakowski przegląd graficzny liczy sobie już czterdzieści lat. Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie powstało w 1966 r. W 1992 r. zmieniła się formuła imprezy zakładając od tego momentu konkursy przeprowadzane w odstępach trzyletnich. Przemianie z biennale na triennale towarzyszyła zmiana nazwy projektu na "Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie". Stowarzyszenie kierujące pracami MTG poza organizacją cyklicznej imprezy konkursowej prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania zmierzające do upowszechniania wiedzy o współczesnej grafice i organizuje szereg okazjonalnych wystaw.

Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie wraz z całą sztuką drugiej połowy ubiegłego, XX wieku przebyło długą drogę, pełną zakrętów i erupcji nowych idei i kierunków. Otwarte na zmiany, odważnie przekroczyło granice nowego tysiąclecia i weszło dynamicznie w erę cyfrową. Prezentując nowe, twórcze odkrycia nigdy nie traciło szacunku dla klasycznych technik graficznych i więzi duchowych z tradycją.

W obliczu popularności sztuki papieru i swoistego renesansu technik graficznych, tak w świecie jaki i w kraju, w ostatnich latach powołano równoległy do głównego - polski konkurs pod nazwą "Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej", w którym uczestniczy młode pokolenie rodzimych artystów.

W roku jubileuszowym - 2006 do Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie dołączyli dwaj nowi partnerzy. Z inicjatywy MTG powstały nowe imprezy - Triennale w Wiedniu i Oldenburgu. Każde z trzech miast zachowuje status indywidualnego organizatora pokazu grafiki, z własnym niezależnym jury, oceniającym nadesłane na krakowski konkurs prace. Wspólnie natomiast organizatorzy trzech przeglądów tworzyć będą wielkie spektakle prezentujące współczesną grafikę w Polsce w 2006 r., Austrii i Niemczech w 2007 r. Jubileusz 40-lecia MTG jest okazją do przemyśleń nad znaczeniem i kondycją sztuki graficznej dzisiaj i dawniej. Zapewne pomocna w refleksji będzie seria wykładów i prelekcji pod tytułem "Kroki w historii grafiki" oraz wydawnictwa - katalogi towarzyszące licznym wystawom.

Strategia kolejnej 18. edycji Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie opiera się na systemie wieloczłonowego partnerstwa współorganizatorów z różnych miast Polski, którzy współtworzą program imprezy MTG Kraków 2006 - organizując ważne i bardzo ciekawe wystawy grafiki. Wśród tegorocznych partnerów MTG znajdują się Muzea Narodowe w Krakowie i Warszawie, Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Bunkier Sztuki w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie i wiele innych, nie mniej poważnych instytucji wystawienniczych w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Toruniu, Przemyślu i Zielonej Górze.
Szczególnie ciekawie zapowiadają się wystawy: "Miłośnicy grafiki i ich kolekcje ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie", "Pejzaż rzeczywisty i fantastyczny Giambattisty Piranesiego", "Grafiki - listy do Jan Pawła II" "Bieguny cywilizacji", "Jerzy Panek - z cyklu Graficy z Krakowa", "Davida Kidd. Pomiędzy nieuchwytnym a nieuświadomionym" (pokaz grafik zdobywczyni Grand Prix MTG 2003) i inne.
Wystawa główna Międzynarodowego Triennale Grafiki - Kraków 2006 prezentowana będzie jak zwykle w krakowskim Bunkrze Sztuki i będzie udostępniona dla zwiedzających od 16 września do 11 października 2006 r. Następnie w tej samej przestrzeni prezentowana będzie wystawa polskiego konkursu - "Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej".

galeria sztukpuk | wydarzenia | galerie | forum-teksty | recenzje | archiwum | linki | kontakt


Copyright by "SZTUK PUK" 2001 - 2007 Kraków , Ryszard Bobek, Filip Konieczny