OSKAR DAWICKI


"Bez tytułu", grafika komputerowa, 1998

1.Oskar Dawicki
2.Urodzony w 1971.
3.Ukończyłem różne szkoły.
4.Robię co mogę.
5.Mówić bez nadzieji, że coś się powie, jest beznadziejne.