MIŁOSZ ŁUCZYŃSKI


"Animate", grafika komputerowa, 1998
14,5cm/19cm

(25 LAT):
Zajmuje się głównie video,
wzajemnymi relacjami pomiędzy obrazem,
dźwiękiem, tekstem, czasem.
Szczególnie ważne są dla mnie te wystąpienia,
w trakcie których miksuję obraz na żywo;
bardzo lubię wpatrywać się w różnego rodzaju monitory...
Założyłem słynne Janga Studio.