EDWARD DWURNIK"Mam nowy samochód",ołówek,akwarela, 1998
14,5cm / 19cm

Malarz i grafik.Mieszka w Warszawie.
Urodzony w 1943 w Radzyminie.
Studiował w latach 1967-1970 malarstwo na ASP w Warszawie
Laureat licznych konkursów i festiwali artystycznych.
Jako jedyny Polak brał udział w 1982 r.w Documenta 7 w Kassel.
W roku 1992 otrzymał prestiżow± nagrodę Coutts Contemporary Art Foundation z siedzib± w Zurychu.
Najważniejsze cykle malarskie:

PODRÓŻE AUTOSTOPEM
SPORTOWCY
ROBOTNICY
RÓŻNE BŁĘKITY
OD GRUDNIA DO CZERWCA
BŁĘKITNE

Udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granic±.
Kilkadziesi±t wystaw indywidualnych.
Prace w zbiorach muzealnych i prywatnych polskich i zagranicznych.

POWRÓT