galeria sztukpuk | wydarzenia | galerie | forum-teksty | recenzje | archiwum | linki | kontakt

 

Autoryzowany tekst mowy okolicznościowej Burmistrza Gminy Jastarnia Pana Tyberiusza Narkowicza wygłoszony w dniu 6-go sierpnia 2007 w hotelu "Dom Zdrojowy" w Jastarni w trakcie uroczystego rautu wydanego z okazji 1-szej rocznicy narodzin baśni o helskiej balandze opisanej w książce Krzysztofa Pasierbiewicza pt. "Epopeja Helskiej Balangi - Grupa".

 

prof. Jan Woleński - "Balanga w dziełch klasyków filozofii od Platona do naszych czasó" (jastarnia 2007)(+fotoreportaż)>>>

Krzysztof Pasierbiewicz - Słowo autorskie, wygłoszone w dniu 6-go sierpnia 2007 w Jastarni (+fotoreportaż)>>>

 

 

Szanowna "GRUPO", Drogi Autorze, Szanowni Sympatycy i Goście osławionej "GRUPY",
Tarasy Domu Zdrojowego w Jastarni, jak za dawnych lat okresu międzywojennego, znów goszczą śmietankę towarzyską Rzeczypospolitej. A więc drogi Autorze, "Epopeja", czy to jak ostatnio w rozmowie ze mną nazwałeś "Baśń o Helskiej Balandze" trwa nadal. Mało tego, "Helska Balanga" doczekała się nawet opracowań naukowych w postaci wykładów Pana Profesora Jana Woleńskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt. "Analityczna filozofia Balangi" oraz "Balanga w dziełach klasyków filozofii: od Platona do naszych czasów". Nota bene Pan Profesor jest dzisiaj z nami specjalnie by wygłosić drugi z wymienionych wykładów, a znalazł na to czas pomiędzy dwoma zagranicznymi kongresami odbywającymi się w odstępie jednego tygodnia na dwu różnych kontynentach. Jego poświęcenie Niebiosa nagrodziły nam piękną pogodą, która nastała w Jastarni wraz z Jego przyjazdem.
Zanosi się, więc na to, że póki istnieje Półwysep Helski, będzie z nim zawsze istnieć nasza "Helska Balanga", a wraz z nią "GRUPA", no . przynajmniej jej spadkobiercy. Wszak to członkowie "GRUPY" obok mieszkańców Mierzei angażowali się w Społeczny Ruch Ratowania Półwyspu Helskiego. To oni jak pisze Krzysztof Pasierbiewicz w jego książce pt. "Epopeja Helskiej Balangi - GRUPA", owi, cytuję: "najznamienitsi ambasadorowie niesfornej cyganerii sfer towarzyskich Warszawy, Krakowa, Poznania i Łodzi" stali się również ambasadorami Jastarni i Półwyspu Helskiego, ukochanego przez nich skrawka pięknej ziemi kaszubskiej.
Za swoją wierność wyrażoną w wieloletniej wakacyjnej bytności tutaj, nad chłodnym polskim Bałtykiem, w roku ubiegłym wszyscy członkowie "GRUPY" zostali uhonorowani przez Radę i Burmistrza Miasta okolicznościowymi dyplomami. Wyróżnienie to, jak pamiętamy zostało nadane w dniu promocji książki Pana Krzysztofa Pasierbiewicza, cytowanej wyżej "Epopei".
I kto by się spodziewał, że po roku spotkamy się znowu oficjalnie z udziałem władz i znamienitych gości. A dlaczego? Dlatego, że przecież w tym wszystkim chodzi nie tylko o zabawę, albowiem w myśl tezy Krzysztofa Pasierbiewicza, że "prawdziwa balanga jest sztuką", na naszych dorocznych spotkaniach w Jastarni mamy do czynienia z balangą w najlepszym znaczeniu tego słowa, w wydaniu "ludzi wielkiej kultury i głębokiej wiedzy", jak to napisali w recenzjach książki Andrzej Sikorowski i Roman Wysogląd.
Nasi helscy "balangowicze" stali się tedy piewcami jastarniańskiej ziemi, za co mieszkańcy i samorząd lokalny są im wdzięczni.
Na koniec chciałbym powtórzyć za miejscowym proboszczem Ks. Kanonikiem Bogusławem Kotewiczem, który mówi o "GRUPIE" tymi oto słowy: "Ciekawi ludzie, bogate osobowości "Grupy" są jak światło, które roznieca świetność Jastarni. Dobro, piękno i kultura ludzi, którzy spotykają się latem nad brzegiem morza pozostają szczególnym darem, niegasnącym urokiem i siłą, która porusza wszystkim, co wzmacnia wolę życia. Jeśli przez te wszystkie lata udało się być Państwu światłem na dobrej drodze - wdzięczność za to przeogromna".
Według obecnego tu z nami Redaktora Jerzego Iwaszkiewicza "życie stało się pospieszne i nijakie. Brakuje nam rzeczy, chwil i wspomnień, które łączą. Ludzie z Jastarni to pielęgnują. Pan Bóg stworzył to miejsce, kiedy był w dobrym humorze".
A więc Jastarnio trwaj! Helska Balango trwaj!
Serdecznie Państwu Dziękuję.

Tyberiusz Narkowicz
(Burmistrz Jastarni) Jastarnia, 2007.08.06

galeria sztukpuk | wydarzenia | galerie | forum-teksty | recenzje | archiwum | linki | kontakt


Copyright by "SZTUK PUK" 2001 - 2005 Kraków , Ryszard Bobek, Filip Konieczny