galeria sztukpuk | wydarzenia | galerie | forum-teksty | recenzje | archiwum | linki | kontakt

 

 

ul. Sw. Jana 2
Kraków 31-017
www.turlejgallery.art.pl
tel/fax 012 638 14 98

 

Art Director:
Olga A. Marcinkiewicz
marcinkiewicz@ft.kei.pl

 

 

Galeria Turleja służy dialogowi artystów z różnych epok i kultur i upowszechnia najlepsze formy sztuki XX i XXI wieku oraz zajmuje się promocją sztuki polskiej współczesnej i dawnej.
W różnorodności i zmienności sztuki współczesnej chcemy poszukiwać trwałych estetycznie i intelektualnie zjawisk artystycznych o wybitnych walorach,
a równocześnie torować drogę debiutantom.

 

galeria jest współorganizatorem międzynarodowego projektu fotograficznego

 

4for4

     
  x  
     
 

ARCHIWUM GALERII

nadchodzące wydarzenia

 


bieżąca wystawa

Adam Brincken

wybrane obiekto - obrazy z lat 1977 - 2009
finisaż 2009-11-13

fotoreportaż z wernisażu

wydarzenia

Grupa Artystyczna Trzy Oczy

Kaiser, Kozyra, Kubik, Maciejewska, Niniewska, Plaskowski, Sikorski, Sobocka, Steliga, Vasina

wystawa

od 11.04.2008

fotoreportaż z wernisażu

ARTUR GROTTGER

Wystawa, przygotowana przez Fundację Turleja,

w 170. rocznicę urodzin i w 140. rocznicę śmierci Artysty

2 stycznia  31 marca 2008

Artur Grottger - niekwestionowany twórca ikonografii powstania styczniowego i martyrologii Polaków na Syberii oraz nowoczesnych technik multiplikacji fotograficznych - jest, obok Jana Matejki, najpopularniejszym polskim artystą. Wystawa, przygotowana przez Fundację Turleja, w 170. rocznicę urodzin i w 140. rocznicę śmierci Artysty, przypomina tę niezwykłą, a dziś zapomnianą czy wręcz "nieznaną" jego twórczość.
Publiczność zna tylko niewielką część jego dzieła, tę patriotyczno-martyrologiczną. Łatwo zapominamy, iż istnieje "Grottger nieznany" - twórca dzieła wyjątkowego w polskiej sztuce - Dużego Albumu rysowanego dla narzeczonej Wandy Monné, autor lirycznych krajobrazów, oraz mistrzowskich studiów kolorystycznych.
Wystawa w Turlej Gallery w Krakowie przedstawia Grottgera - prekursora multiplikacji fotograficznej i mistrza techniki rysunkowej - znanego i nieznanego. Jest adresowana przede wszystkim do młodego odbiorcy, dla którego twórczość autora Polonii jest rzeczywiście "nieznana", gdyż ostatnia prezentacja jego dzieł odbyła się dwadzieścia lat temu. Wystawa stwarza wyjątkową sytuację - w dobie funkcjonowania reprodukcji i multimediów - kontaktu z dziełem sztuki, z obrazem.
Przedstawiamy ponad sto prac Grottgera z muzeów polskich i kolekcji prywatnych (wiele z nich nie było eksponowanych od 1906).
W tej prezentacji - obok najważniejszych i najbardziej znanych dzieł - chcemy przedstawić także takie, które budzą zdziwienie czy wręcz zaskakują. Sztukę artysty poznawać będziemy śledząc kolejne etapy jego twórczości. Wystawę otwierają wczesne prace, ilustrujące polską historię: potop szwedzki i powstanie listopadowe, a jej trzon stanowią dzieła, dzięki którym zyskał sławę, czyli sceny z "wypadków warszawskich" (Warszawa I), powstania styczniowego (Polonia i Lituania) i z martyrologii Polaków na Syberii (Z krzyżem po śniegu). Ekspozycję zamyka mistrzowski obraz olejny Gość w pracowni, który ujawnia Grottgera malarza - wybitego i wrażliwego kolorystę.

Ekspozycja zbudowana jest wokół dzieł-kluczy.
PODJAZD TOWARZYSZY PANCERNYCH - początki
Grottger, już podczas nauki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (1852-1854) oraz na studiach w Wiedniu (1854-1859), podejmował bardzo różną tematykę. Malował sceny batalistyczne i wojskowo-rodzajowe odwołujące się do polskiej historii, tak dawnej, przede wszystkim siedemnastowiecznej, jak i najnowszej - ilustrował epizody z powstania listopadowego (Bitwa pod Grochowem), a także aktualne wydarzenie walki narodowowyzwoleńcze - Arabów z Maghrebu i Czerkiesów. Tworzył liczne, pełne wdzięku portrety kobiet, sceny rodzajowe oraz kompozycje inspirowane poezją Schillera, Goethego, Mickiewicza. Z wielką łatwością, irytującą Matejkę, posługiwał techniką akwarelową, rysunkową i olejną. Rysował humorystyczne szkice, karykatury i autokarykatury. Prace tworzone pod wpływem wiedeńskiej akademii oraz Januarego Suchodolskiego i Juliusza Kossaka zapowiadały artystę bardzo zdolnego o dużych możliwościach artystycznych.

KARTKI ZE SZKICOWNIKÓW
Grottger rysował i szkicował w listach, dziennikach i szkicownikach. Prace te tworzą cenny dokument wrażliwości i przedstawiają reporterskie wręcz zdolności artysty.
ROK 1863 - OBRAZ I MIT
WYPADKI WARSZAWSKIE - POWSTANIE - SYBIR
Wizję - wielki mit powstania - przedstawioną w czterech cyklach uzupełniają liczne szkice, rysunki, kartony i obrazy olejne. Epilog powstania, eksterminację Polaków, zsyłki i katorgę, autor Polonii ukazał w wielu szkicach i rysunkach. Tworzą one "serię sybirską". Grottger stworzył ikonografię "wypadków warszawskich", powstania i jego sybirskiego epilogu. Zapoczątkował też - według Mieczysława Porębskiego - "szczególny typ ikonografii narodowej, który można by nazwać typem martyrologicznym. Przez swoją uogólniającą symbolikę typ ten wyraźnie się różni od tych nielicznych zresztą wątków martyrologicznych, które ikonografia wcześniejsza wiązała z reguły z postaciami konkretnych bohaterów: Kościuszki, Księcia Józefa".
MULTIPLIKACJA: WARSZAWA I - POLONIA - LITUANIA
Prace Grottgera, zgodnie z jego wolą i intencjami, reprodukowano fotograficznie i drzeworytniczo, znane były w kraju i za granicą. Fotograficzne odbitki cykli, oprawione w bogate ramy, zdobiły ściany wielu domów i dworów Galicji. W Kongresówce można je było znaleźć jedynie w prywatnych sypialniach i gabinetach lub ukryte w okładkach albumu, ponieważ były tam zakazane przez cenzurę. Za ich posiadanie groziły represje i więzienie.
Cykle Grottgera zawładnęły masową wyobraźnią Polaków w wieku XIX i XX.
Przedstawiamy pierwsze reprodukcje fotograficzne cykli, wykonane w Wiedniu na początku lat. 60. XIX w.
Z DUŻEGO ALBUMU
Dla narzeczonej Grottger wykonał dzieło, stosunkowo mało znane, a bardzo charakterystyczne dla artysty i wyjątkowo dobrze ukazujące go jako świetnego rysownika: tzw. Książkę, czyli Duży Album. Był to szkicownik w formie książki o wymiarach 40 x 30 cm, liczący około 100 stron kilku gatunków papieru rysunkowego, oprawny w czarna skórę ze stalowymi okuciami. Sam Grottger nazywał go "Książką", rysował w nim bez uprzedniego wyrywania kart, a zatem pełnił on w istocie funkcję księgi z obrazkami czy raczej albumu z fotografiami - formy tak podówczas modnej. Autor wypożyczał i udostępniał Książkę wypełnioną oryginalnymi rysunkami, tak jakby był to właśnie album fotograficzny. Z rozproszonego po śmierci autora Albumu zachował się 48 rysunków. Rysunki w Dużym Albumie nie były wykonywane na zamówienie ani dla pieniędzy, lecz z potrzeby serca. Grottger rysował tematy, które szczególnie go zajmowały i interesowały.
Dzieła rysunkowe z "Książki" świadczą o wielkim mistrzowskie warsztatowym ich autora, który, będąc zarówno malarzem, w rysunku uzyskał najwyższy poziom techniczny. Ich forma w sposób oczywisty, zgodny zresztą z intencją autora, nawiązuje do ówczesnej fotografii portretowej.
STAW W ŚNIATYNCE - KRAJOBRAZY

Znajdą tu również swoje miejsce - pozostające niejako na marginesie twórczości artysty - krajobrazy. Te romantyczne wspomnienia z Wenecji, z Alp i Śniatynki ukazują Grottgera-pejzażystę.
PORTRETY
Znakomite portrety olejne i rysunkowe z lat 1863-1867 potwierdzają jego umiejętność tworzenia przekonującego, wręcz ekspresyjnego wizerunku.
GOŚĆ W PRACOWNI
W świadomości ogółu Grottger znany jest przede wszystkim jako rysownik, twórca perfekcyjnie wykonanych kartonów kredką, w mniejszym stopniu jako malarz, mimo że od najwcześniejszych lat tworzył kompozycje olejne. Około połowy roku 1864, po korzystnej sprzedaży Polonii, sytuacja finansowa jej autora poprawiła się na tyle, że mógł zaniechać wykonywania zarobkowych prac ilustratorskich, wówczas tez powrócił do malowania olejnego.
Wielkie znaczenie dla Grottgera-malarza miała podróż do Wenecji w lipcu 1864 roku, gdzie oglądał dzieła mistrzów renesansu i czynił studia malarskie z tych obrazów. Doświadczenie to wpłynęło na zmianę kolorystyki dzieł Grottgera, na rozjaśnienie i zintensyfikowanie palety barw, a także - w pewnym stopniu - na pojawienie się nowych tematów w jego twórczości i ponowne określenie swojego stosunku do klasyczności i znaczenia koloru i światła w obrazach.
Arcydziełem kolorystycznym jest Gość w pracowni - obraz tajemniczy, który od lat intryguje badaczy dzieła Grottgera. Stanowi rzadki w twórczości artysty przykład obrazu o czysto malarskim programie. Jan Bołoz Antoniewicz uznaje go za "arcydzieło kolorystyczne" i datuje na okres paryski. Obraz mógł więc powstać po połowie lutego, kiedy artysta ozdobił swą nową pracownię przy Rue du Four St. Germain odlewami antycznymi, między innymi widocznym na obrazie posążkiem Wenus z Nimes. Nie wiadomo też, kogo artysta na obrazie sportretował. Według Bołoz Antoniewicza modelem mógł być Zygmunt Sawiczewski, brat szwagra Grottgera, który utrzymywał z artystą bliskie stosunki na początku pobytu w Paryżu lub Władysław Tarnowski, przyjaciel artysty, ekscentryk, właściciel dóbr we Wróblewicach, kolekcjoner sztuki.

Dzieła udostępnili:
Marek Sosenko, kolekcjonerzy, którzy pragną pozostać anonimowi, oraz Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Śląskie w Katowicach, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Fundacja Turleja.

informacje o galerii

Galeria działa w ramach Fundacji Turleja, organizacji non profit zajmującej się ochroną dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianiem kultury współczesnej. Została ona założona przez Zbigniewa Turleja, historyka i kolekcjonera sztuki oraz filantropa cieszącego się autorytetem oraz posiadającego rozległe, międzynarodowe kontakty w środowiskach artystycznych, głownie Stanów Zjednoczonych.
Zapleczem organizacyjnym Galerii jest Fundacja Turleja, od lat realizująca wieloletnie, krajowe i międzynarodowe projekty kulturalne: np. Święto Sztuki, EUROPEAN ART PRIZE, przeglądy fotografii polskiej - FOTOGRAFIA.
Organizowana przez Fundację Turleja wystawa kolekcji malarstwa Toma Podla pt. "Kolory Tożsamości" otrzymała w 2002 roku wyróżnienie Ministra Kultury - Nagrodę Sybilli - za najlepszą zagraniczną wystawę w Polsce w roku 2001.
Fundacja Turleja to również ważna na polskiej scenie oficyna wydawnicza, mająca zasługi w dokładnym i wszechstronnym opracowaniu wydawnictw o sztuce polskiej. Do 2005 roku wydała dała ponad 40 pozycji - albumów i katalogów. Do najważniejszych z nich należą: albumy monograficzny Henryka Rodakowskiego, Teodora Axentowicza, Zofii Rydet, a także Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Obrazy śmierci, Fotografia 97 i 98, Kolory Tożsamości, Skarby UJ.

CELE GALERII:

. Rozwijanie świadomości o sztuce odbiorcy powszechnego
. Organizacja cyklicznych wydarzeń kulturalnych - ogólnopolskich i międzynarodowych
. Prezentacja artystów o ugruntowanej pozycji międzynarodowej, rzadko lub dotąd nie wystawianych w Polsce
. Promocja polskich artystów zagranicą poprzez kontakty z prestiżowymi ośrodkami sztuki i kultury zagranicą
. Upowszechnianie wiedzy o sztuce współczesnej poprzez program edukacyjny
. Wydawnictw z zakresu sztuki
. Rozbudzanie przedsiębiorczości managerów sztuki i kultury w zakresie poszukiwania środków (szkolenia)

Imprezy cykliczne:

. European Art Prize - konkurs na najlepszy europejski obraz roku
. Europe Now - przegląd artystycznej fotografii europejskiej
. FOTOGRAFIA - przegląd fotografii polskiej
. DEBIUT ROKU - wystawa absolwentów ASP w Krakowie

Program edukacyjny:

. Wykłady polskich i zagranicznych ekspertów historii i estetyki sztuki
. Spotkania z artystami
. Wykłady dotyczące aktualnej wystawy
. Współpraca ze szkołami średnimi
. Warsztaty artystyczne we współpracy z ASP
. Weekendowe spotkania ze sztuką dla dzieci

Program promocji artystów:

. Udział w targach sztuki w kraju i na świecie
. Organizacja wystaw artystów galerii zagranicą
. Program wymiany artystów Artists in residence
. Monograficzne prezentacje artystów galerii
. Galeria online
. Publikacje katalogowe i monograficzne

ODBIORCY:

. Wszyscy zainteresowani sztuką tzw. szeroka publiczność
. Publiczność międzynarodowa: turyści oraz osoby przebywające w Polsce
. Środowiska biznesowe i opiniotwórcze
. Środowiska artystyczne i animatorzy sztuki
. Młodzież i dzieci

PARTNERZY:

. Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski, Narodowa Galeria Sztuki "Zachęta", Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Muzeum Galicja w Krakowie, National Gallery Prague, Society of Arts Chicago, Foundazione Sandretto Rebandengo, Miskolci Galerie, Polish Museum in Rappersville

PARTNERZY MEDIALNI:

. TVP, TV 4, Onet, Polityka, Rzeczpospolita, The Warsaw Voice, RMF FM, Newsweek

FINANSOWANIE GALERII:

. Bilety wstępu
. Karta Członkowska Galerii Turleja
. Sponsorzy Główni Galerii
. Sponsorzy poszczególnych ekspozycji
. Finansowanie projektów wraz z ośrodkami kultury innych narodów - Goethe Insitut, Ambasada Indii, itp.
. Wymiana ekspozycji i projektów z innymi galeriami polskimi i zagranicznymi
. Europejskie instrumenty finansowe i fundusze wspierające rozwój kultury
. Publiczne źródła finansowania
. Finansowanie z budżetu przeznaczonego na kulturę i zachowanie dziedzictwa narodowego
. Sprzedaż wydawnictw
. Szkolenia dla managerów kultury
. Wynajem przestrzeni galeryjnej na imprezy kulturalne, naukowe i biznesowe

 

PLANOWANE WYSTAWY:

• Historia Awangardy:
Polska: Andrzej Wróblewski
Europa: Pablo Picasso, Constantin Brancusi,
USA: Jackson Pollock, Ed Ruscha
• Sztuka aktualna:
Polska: Jarosław Modzelewski
USA: Richard Estes
•Fotografia artystyczna:
Polska: Zofia Rydet
Europa: August Sander
USA: Ansel Adams, Walker Evans
•Sztuka współczesna najstarszych kultur:
Odkrywanie sztuki Gruzji, Indii, Iranu, Iraku, Syrii, Egiptu, Japonii, Chin, etc.

galeria sztukpuk | wydarzenia | galerie | forum-teksty | recenzje | archiwum | linki | kontakt


Copyright by "SZTUK PUK" 2001 - 2006 Kraków , Ryszard Bobek, Filip Konieczny