galeria sztukpuk | wydarzenia | galerie | forum-teksty | recenzje | archiwum | linki | kontakt

 

Galeria Stowarzyszenia Artystycznego
Grupa Krakowska
"Krzysztofory"

ul.Szczepańska 2
Kraków
tel. +48 12 431-19-40

 

wydarzenia 2000 - 2003

jerzy tchórzewski

malarstwo

 

 

 

fotoreportaż z wernisażu

Bogusław Szwacz
część I Prace z lat 1947 – 1957
od 28 X do 9 XI

>>>

FORT SZTUKI 2003
STOWARZYSZENIE FORT SZTUKI / FORT SZTUKI ASSOCIATION

we wspolpracy z / in collaboration with NIPAF
(Nippon International Performance Art Festival)
oraz/and Grupa Krakowska/Krakow's Group i/and Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki
Tadeusza Kantora /The Documentary Centre of Tadeusz Kantor's Art - cricoteka

serdecznie zaprasza na / cordially invite to

Festiwal Sztuki Performance / Performance Art Festival
NIPAF Japan-Asia Performance Art Tour in Europe / Japońsko-Azjatyckie Tournee Sztuki Performance po Europie - NIPAF
Seiji Shimoda (Nagano-Japonia/Japan) Kazuhiro Nishijima (Aichi-Japonia/Japan) Osamu Kuroda (Tokyo-Japonia/Japan) Mari Tanikawa (Yokohama-Japonia/Japan) Kazunori Kitazawa (Nagano-Japonia/Japan) Noriko Ohashi (Nara-Japonia/Japan) Naoki Fujiwara (Okayama-Japonia/Japan) Yoko Iida (Kamakura-Japonia/Japan) Rei Shibata (Nagoya-Japonia/Japan) Yoshinori Niwa (Kawasaki-Japonia/Japan) Kyoko Maruta (Nagano-Japonia/Japan) Atsuko Yamazaki (Nagano-Japonia/Japan) Dai Guangyu (Chengdu, Chiny/China) Yu Ji (Chengdu, Chiny/China) Xiang Xishi (Xi'an, Chiny/China) Hsu Tuilien (Taipei, Taiwan) Yeh Tzuch'i (Tainan, Taiwan) Ronaldo Ruiz (Quezon, Filipiny/Philippines)
spotkanie z udzialem artystow polskich & gosci / a meeting with participation of Polish artists & guests
Jerzy Bereś, Paweł Górecki, Artur Grabowski, Oskar Dawicki, Zbigniew Warpechowski, Władek Kaźmierczak & Ewa Rybska, Małgorzata Butterwick, Barbara Maroń, Alicja Żebrowska, Józef Bury, Miłosz Łuczyński, Piotr Grzybowski, Grzegorz Sztwiertnia, Roman Dziadkiewicz, Czet Minkus, Angel Pastor (Barcelona),
Paweł Kwaśniewski, Artur Tajber
Galeria Krzysztofory / Krzysztofory Gallery, Kraków - POLAND, ul. Szczepańska 2
czwartek/thursday 2 października/October 17:00-21:00 / piątek/friday 3 października/October 17:00-21:00
sobota/Saturday 4 października/October 17:00-21:00 / niedziela/Sunday 5 października/October 16:00-21:00

responsible for NIPAF - Seiji Shimoda - NIPAF Executive Director - nipaf@avisnet.or.jp
responsible for SFS - Artur Tajber - FORT SZTUKI President - zetajber@cyf-kr.edu.pl - +48-12-6343413
 

Występ Adiny Bar-on (Izrael)

i Zbigniewa Werpechowskiego
15.05.03.

wydarzenia 2004

Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska
Osrodek Dokuemntacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
Galeria Piekary w Poznaniu

zapraszaja na wystawę
HENRYKA WICINSKIEGO
(1908-1943)
zalozyciela przedwojennej Grupy Krakowskiej
rzezbiarza i scenografa teatru Cricot (pierwszego)
dnia 14 maja 2004 (piatek) godz. 18

fotoreportaż z wernisażu

wydarzenia 2005

Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka

50-lecie pracy twórczej Jerzego Beresia

"taczki globalne" (2004/5)

akcja: odtworzenie "ołtarza spełnienia" z 1978 r.

30 września 2005 (piątek) , godz.18

fotoreportaż z wydarzenia

Jerzy Bereś

Rzeźbiarz, autor akcji, studiował rzeźbę w krakowskiej ASP w latach 1948-50, najpierw pod kierunkiem Franciszka Kalfasa, następnie Stanisława Popławskiego, wreszcie Xawerego Dunikowskiego, dyplom ukończenia ASP (1956); od 1956 roku - członek Grupy Krakowskiej, "Od lat 70. przeprowadził kilkadziesiąt akcji-manifestacji, które nazwał: Ołtarzami, Mszami, Przepowiedniami, Zwidami. Jego działalność artystyczna rozwija się na dwóch płaszczyznach. Jedną jest to, co nazywa istotą rzeźby, czystą bryłą w przestrzeni, drugą - aktualizującą się tu i teraz - są akcje i manifestacje. W akcjach tworzywem sztuki staje się ciało artysty, pozbawione kokieterii i bez odniesień seksualnych, naturalne jak inne używane przez niego materiały: woda, ogień, surowe drewno. Choć powszechnie uważany za prowokatora, broni się przed takimi zarzutami i uważa element prowokacji za konieczny do tego, aby przełamać sytuacje biernej konwencji. Prowokacja natomiast nie może być celem samym w sobie. Podstawowym pojęciem w twórczości Jerzego Beresia jest pojecie "dokument rzeczowy". Dokumenty rzeczowe, pojawiające się w twórczości Beresia, mają różny charakter. Pierwszą akcję Bereś wykonał w ramach Happeningu Morskiego Tadeusza Kantora w 1967. Chodził wtedy uwiązany sznurem wokół kołka wbitego w plażę. Ten kołek nadal stoi w jego pracowni. W trakcie niektórych akcji artysta wykonywał na oczach publiczności rzeźbiarskie obiekty. Jednak nigdy nie chodziło o czyste wykonanie. Akcja składała się z ciągu znaczących czynności, które sprawiały, że końcowy obiekt również nabierał szczególnego sensu. Ślady akcji zawsze też odciskały się na obiektach: mogły to być ślady ognia, odciski części ciała artysty, napisy. Przebieg akcji był w pewnym stopniu do odczytania. Ślady miały pobudzać wyobraźnię widzów.

Jerzy Hanusek, fragm. wstępu do katalogu wystawy "Jerzy Bereś, Dokumenty rzeczowe", BWA Bydgoszcz 2004).

Ważniejsze wystawy indywidualne i manifestacje (wybór): "Przepowiednia I" , Galeria Foksal Warszawa (1968); "Przepowiednia II" , Galeria Krzysztofory Kraków; - "Transfiguracja I" , BWA, Lublin (1973); "Drewniana Droga" , Gruga Park Essen RFN (1974); "Msza Romantyczna", Galeria Krzysztofory Kraków (1978);- "Mystery I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII" w wielu miastach Wielkiej Brytanii od Londynu do Glasgow (1979); "Manifestacja Romantyczna", Kraków Rynek (1981); "Wyzwanie IV Pojedynek z Utopią", Galeria Manhattan Łódź (1997); "Krzyk" Muzeum Sandomierskie, Zamek (1999).

Udział w ważniejszych wystawach: Biennale w Sao-Paulo 1967; Wystawa Światowa EXPO 92 Sevilla; Between an Action and an Object, Los Angeles - Vienna - Barcelona - Tokyo, 1998 -1999.

wydarzenia 2006

 

galeria sztukpuk | wydarzenia | galerie | forum-teksty | recenzje | archiwum | linki | kontakt


Copyright by "SZTUK PUK" 2001 - 2007 Kraków , Ryszard Bobek, Filip Konieczny